Όροι κράτησης και ακύρωσης

To Yoga in Crete δέχεται κρατήσεις υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  1. Μέθοδοι πληρωμής

Το Yoga in Crete σας παρέχει δύο μεθόδους πληρωμής για την online κράτησή σας:

  • Μέσω Paypal , όπου πρέπει να έχετε λογαριασμό
  • Μέσω πιστωτικής κάρτας (Eurobank Gateway)

2. Εξασφάλιση κράτησης

Για την εξασφάλιση μιας κράτησης, η Εταιρεία απαιτεί μια συμπληρωμένη φόρμα κράτησης και την απαραίτητη κατάθεση ή πλήρη πληρωμή πριν από το μάθημα ή την εκδρομή.

Οι πελάτες που κάνουν κράτηση μέσω της ιστοσελίδας θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τη δήλωση στο έντυπο κράτησης και έχουν συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους:

Έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους όρους κράτησης και ακύρωσης καθώς επίσης και την πολιτική απορρήτου που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας

Εκτιμούν, εξ ονόματος όλων των ατόμων που περιλαμβάνονται στην κράτησή τους, τους κινδύνους που ενέχονται στην άσκηση σωματικών δραστηριοτήτων γενικότερα, ιδίως σε υπαίθριες δραστηριότητες και δραστηριότητες των εκδρομών.

Οι ίδιοι ή οποιοσδήποτε άλλος στην κράτηση τους δεν υποφέρει (ή έχει υποστεί ποτέ) από προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση που μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν ενεργά στην κάθε δραστηριότητα.

Το πρόσωπο που αποδέχεται ή θεωρείται ότι αποδέχεται το επισυναπτόμενο έντυπο κράτησης (το οποίο ενσωματώνει αυτούς τους όρους) εγγυάται ότι έχει πλήρη εξουσία να το πράξει εξ ονόματος όλων των ατόμων των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται και βεβαιώνει ότι όλα αυτά τα πρόσωπα γνωρίζουν πλήρως και αποδέχονται αυτούς τους όρους.

Μια κράτηση γίνεται δεκτή και γίνεται οριστική μόνο από την ημερομηνία που η Εταιρεία στέλνει ένα email επιβεβαίωσης.


3.Πληρωμή Μαθημάτων Γιόγκα & Εκδρομών.

Το υπόλοιπο όλων των οφειλόμενων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων, πρέπει να καταβληθεί στο Yoga in Crete το αργότερο:

  1. Στις περιπτώσεις ημερήσιων εκδρομών  – Μια ημέρα πριν από την έναρξη της δραστηριότητας
  2. Στις περιπτώσεις μαθημάτων – Κατά την άφιξη και πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα
  3. Στις περιπτώσεις εκδρομών – Κατά την άφιξη και πριν από την έναρξη της δραστηριότητας όπου έχει ήδη καταβληθεί προκαταβολή.

Σε περίπτωση μη πληρωμής του υπολοίπου μέχρι την ημερομηνία λήξης, το Yoga in Crete μπορεί να θεωρήσει την κράτηση ως ακυρωμένη από τον πελάτη. Πληρωμές που αφορούν το Yoga in Crete για τη συμμετοχή σε εκδρομές, μαθήματα και όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται από το Yoga in Crete διατηρούνται από τον πελάτη μέχρις ότου ο πελάτης λάβει γραπτή επιβεβαίωση της αποδοχής της κράτησης. Στη συνέχεια, αυτά και οποιαδήποτε άλλα χρήματα κρατούνται από το Yoga in Crete.


4. Ακύρωση κράτησης

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει, θα χρεωθεί ακυρωτικά.

 

1.Ημερήσιες Εκδρομές Γιόγκα

14 έως 3 ημέρες πριν την έναρξη => 50% από το πλήρες ποσό

Λιγότερο από 2 ημέρες πριν από την έναρξη δραστηριότητας => 100% της διαμονής (Χωρίς επιστροφή)

 

2.Μαθήματα ΓιόγκαΔεν γίνεται επιστροφή

 

3.Πολυήμερες Εκδρομές Γιόγκα

Ανάλογα με την εκδρομή και όπως αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής , υπάρχει είτε πλήρης επιστροφή της προκαταβολής 90 ημέρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης είτε καθόλου επιστροφή χρημάτων.


5. Ασφάλιση ταξιδίου και ακύρωσης

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επαρκούς προσωπικής ασφάλισης ταξιδιού. Οι πελάτες μαζί με την προσωπική τους περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών, έχουν την πλήρη ευθύνη τους. Είναι απολύτως υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους και για την εξασφάλιση της κατοχής ιδιωτικής ασφάλισης ταξιδίου με προστασία για όλη την διάρκεια του μαθήματος γιόγκα,της ημερίσιας ή της πολυήμερης εκδρομής, τουλάχιστον για ιατρικά έξοδα, τραυματισμό, θάνατο, επαναπατρισμό, ακύρωση και περικοπή, με επαρκή οφέλη. Οι πελάτες που κάνουν τις δικές τους ρυθμίσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν ρήτρες αποκλεισμού που να περιορίζουν την προστασία για το είδος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στη δραστηριότητά τους.


6. Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από τον διαχειριστή . Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν υπάρχει πολιτική κάλυψης της ευθύνης της Εταιρείας έναντι των πελατών της για θάνατο, τραυματισμό, ζημιά ή απώλεια που συμβαίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Ο πελάτης αναγνωρίζει επίσης συγκεκριμένα ότι όσον αφορά την κάλυψη ευθύνης για ατυχήματα επιβατών. αυτή η κάλυψη μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη ή να μην υπάρχει καθόλου. Αυτή η κατάσταση κράτησης δηλώνει ότι ο πελάτης πρέπει να υποθέσει ότι δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Yoga In Crete, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης αστικής ευθύνης, για θάνατο, τραυματισμό, ζημιά ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια.


7. Συμμετοχή σε μαθήματα γιόγκα και εκδρομές

Οι πελάτες συμφωνούν να αποδεχτούν την εξουσία και τις αποφάσεις των υπαλλήλων της Εταιρείας, των ηγετών της δραστηριότητας και των πρακτόρων ενώ βρίσκονται σε τάξεις γιόγκα ή εκδρομές με την Εταιρεία. Εάν, κατά τη γνώμη των εν λόγω προσώπων, σχετικά με την υγεία, το επίπεδο ή τη συμπεριφορά ενός πελάτη οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την αναχώρηση, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή, άνετη ή ευχάριστη πρόοδο μιας δραστηριότητας, ο πελάτης μπορεί να αποκλειστεί από το σύνολο ή μέρος της δραστηριότητας χωρίς επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Σε περίπτωση ασθένειας, η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε τέτοιες διευθετήσεις που κρίνει κατάλληλες και να ανακτήσει τα έξοδα από τον πελάτη. Εάν ένας πελάτης διαπράξει παράνομη πράξη, ο πελάτης μπορεί να αποκλειστεί από τη δραστηριότητα και η Εταιρεία θα παύσει να έχει την ευθύνη για αυτούς. Αν πάσχετε από κάποια κατάσταση, ιατρική ή άλλη, που μπορεί να επηρεάσουν εσάς ή να επηρεάσετε την απόλαυση ή την ενεργό συμμετοχή των άλλων ανθρώπων, πρέπει να μας ενημερώσετε κατά την κράτηση. Δεν θα δοθεί επιστροφή χρημάτων για τυχόν αχρησιμοποίητες υπηρεσίες.


8. Αλλαγή μαθήματος γιόγκα ή εκδρομής

Ενώ το Yoga in Crete θα κάνει τις καλύτερες προσπάθειές του για να λειτουργήσει όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων γιόγκα , εκδρομές και μαθήματα όπως διαφημίζεται, μπορούν να γίνουν εύλογες αλλαγές στο δρομολόγιο όπου κρίνεται απαραίτητο ή ενδεδειγμένο. Το Yoga in Crete διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα φυλλάδια ή / και στην ιστοσελίδα πριν από την πραγματοποίηση της κράτησης. Εάν μια σημαντική αλλαγή είναι γνωστή σε εμάς, ο πελάτης θα ειδοποιηθεί κατά την κράτηση, διαφορετικά το Yoga in Crete θα ενημερώσει τον πελάτη το συντομότερο δυνατόν, αν υπάρχει χρόνος πριν από την έναρξη. Ο ορισμός μιας σημαντικής αλλαγής θα εξαρτηθεί από την επιμέρους δραστηριότητα και τις περιστάσεις. Όταν γίνει μια σημαντική αλλαγή, ο πελάτης θα έχει την επιλογή να αποδεχθεί τις νέες ρυθμίσεις, να αγοράσει μια εναλλακτική δραστηριότητα (τάξη γιόγκα ή εκδρομές) ή να ακυρώσει την συμμετοχή και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων.


9. Ακύρωση μαθήματος ή εκδρομής

Το Yoga in Crete διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια τάξη γιόγκα ή εκδρομή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλά δεν θα ακυρώσει μια τάξη γιόγκα ή εκδρομή μικρότερη των 21 ημερών πριν από μια εκδρομή και 2 μέρες πριν από μια τάξη ή ημερήσια εκδρομή, λόγω ανωτέρας βίας, παγίωσης ή αδυναμίας του πελάτη να πληρώσει το τελικό υπόλοιπο. Εάν ο πελάτης αποτύχει να πληρώσει το τελικό υπόλοιπο, το Yoga In Crete μετά την ακύρωση επιστρέφει την πληρωμή που καταβάλλεται για την κράτηση μιας θέσης σε τάξη , ή εκδρομή ή προσφέρει εναλλακτική δραστηριότητα. Ανωτέρα βία είναι πόλεμος, απειλή πολέμου, ταραχές, πολιτικές διαμάχες, βιομηχανικές διαμάχες, τρομοκρατικές ενέργειες, φυσικές ή πυρηνικές καταστροφές, πυρκαγιές ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, τεχνικά προβλήματα συντήρησης ή μεταφορές, αλλαγές που επιβάλλονται από αναδιάρθρωση ή ακύρωση πτήσεων από αεροπορική εταιρεία, περιορισμοί ακτοφυλακής ή άλλα παρόμοια γεγονότα πέρα ​​από τον έλεγχο του Yoga in Crete . Η παγίωση αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε δραστηριότητα εξαρτάται από έναν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων. Το Yoga in Crete  δεν ευθύνεται για ποινικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με τη σύνδεση αεροπορικών ναύλων σε περίπτωση αλλαγής της ώρα αναχώρησης, ημερομηνίας ή ακύρωσης δραστηριότητας.


10.Ευθύνη μαθήματος μας γιόγκα ή εκδρομή

Οι κρατήσεις πελατών γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι εκτιμούν τους πιθανούς κινδύνους που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες υπαίθριων και / ή περιπέτειας ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν φυσική πρακτική και αναλαμβάνουν τις περιηγήσεις, τα ταξίδια ή άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα προγράμματά μας με δική τους βούληση. Λόγω των πολιτικών και πολιτισμικών διαφορών, καθώς και των γενικά αυστηρότερων φυσικών συνθηκών, το ταξίδι σε πολλές περιοχές του κόσμου συνεπάγεται άλλους κινδύνους εκτός από αυτούς που παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Το Yoga in Crete και οι tour operators δουλεύουν δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των πελατών και όλων των εμπλεκομένων. Είναι σημαντικό, ωστόσο, οι πελάτες να συνειδητοποιήσουν ότι είναι υπεύθυνοι για να γνωρίσουν (μέσω συμβουλών του Κρατικού Τμήματος, των Κυβερνητικών Γραφείων Τουρισμού και άλλων πηγών πληροφόρησης) τους σχετικούς κινδύνους, και είναι υπεύθυνοι για τη λήψη των αποφάσεών τους ανάλογα. Δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για τυχόν αχρησιμοποίητες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή. To Yoga in Crete δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, αποκλίσεις ή αποστολές από οποιαδήποτε τάξη γιόγκα ή εκδρομή, που προκαλείται από περιστάσεις που δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχο της, ούτε για άμεσες ή έμμεσες συνέπειες. To Yoga in Crete δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τους πελάτες για τα συναφή έξοδα που προκύπτουν από την κράτηση τους. Λειτουργεί μόνο ως εταιρεία με δραστηριότητα για τους ιδιοκτήτες, τους εργολάβους, τους προμηθευτές μεταφορών και τους τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης ή / και άλλες συναφείς ταξιδιωτικές υπηρεσίες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για πρόσθετα έξοδα που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πράξεις ή παραλείψεις τέτοιων ανεξάρτητων μερών, ατυχήματα, απώλεια ή βλάβη προσώπου ή ιδιοκτησίας, καθυστερήσεις, αποτυχίες μεταφορών, απεργίες, πόλεμος, ανωτέρα βία, πράξεις του Θεού κ.λπ., πάνω στις οποίες δεν έχει κανέναν έλεγχο. Οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει από To Yoga in Crete θα υπόκεινται σε τυχόν ειδικούς όρους που επιβάλλονται από τον προμηθευτή αυτών των υπηρεσιώνTo Yoga in Crete δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που αναλαμβάνει ο πελάτης να διοργανώσει ανεξάρτητα, ενώ συμμετέχει στην τάξη γιόγκα,  ή / και εκδρομή.

 

Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2017

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν οι χρήστες έχουν ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Yoga in Crete

Τηλ: +30 2821 200360

Κινητό: +30 6981640001

Email: info@yogaincrete.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραΐσκου 98, 18532 Πειραιάς,